Tilbage Udskriftsvenlig

NYHEDER fra geoenergi.org

4.juli 2014
Seneste projektleverancer
Rapporterne:

"D9 Temperatur og temperaturgradienter ved og under jordoverfladen i relation til lithologi"
"D10 Bore- og grout-teknik (udkast)"
"D11 Aktiviteter på testsite"
"D14 Design og installation på testsite"
"D20 Modellering af varmetransport"

er nu publicerede. Se under menuen Publikationer og resultater.