GrafikIn English

Extranet

Se jordvarmeboringer
(fra Jupiter-databasen)

Energianlæg baseret på jordvarmeboringer

EUDP-logo
Boring

- udvikling af markedsfremmende værktøjer og best practice


 Varmepumpesystemer baseret på jordvarmeboringer er en teknologi med potentiale for CO2 reduktioner og energieffektivisering, men udbredelsen i Danmark er begrænset sammenlignet med vore nabolande. Der er mangel på viden og erfaring og projektets formål er, at bane vejen for en større anvendelse af teknologien ved at tilvejebringe viden, værktøjer og best practice for planlægning og design af installationer. Projektets aktiviteter omfatter:
  • Indsamling og analyse af eksisterende information og erfaring samt identifikation af nøgleparametre for planlægning, design og installation af varmepumpesystemer baseret på jordvarmeboringer
  • Et omfattende kortlægnings- og måleprogram af overfladetemperaturer, temperaturgradienter og termiske egenskaber af forskellige jordarter og materialer
  • Optimering af systemdesign i forhold til miljø og økonomi, baseret på eksisterende installationer og test sites, inklusiv borearbejde og udstøbning af boringer, automatisering af systemer, analyser af energibalance, energilagring (opvarmning og afkøling) samt modellering af varme- og grundvandsstrømning
  • Opbygning af en database med resultater fra indsamling af eksisterende informationer, måleprogrammer og kortlægningsarbejde
  • Oplysnings- og informationsaktiviteter, inklusiv brugerflade til database, kursusmateriale til uddannelse og efteruddannelse, workshops og seminarer, tekniske vejledninger og forslag til udbygning af administrationsgrundlag.
Grafik
© Geoenergi Universitetsbyen 81, Lok. 622, 6. etage, 8000 Aarhus C E-mail:
Sidst ændret : 18.november 2014
*
Valid HTML 4.01!Valid CSS!